Home / Innovatie / Whatsapp verboden als communicatiemiddel in de zorg

 

Artsen whatsapp

De handige tool WhatsApp is bijna niet meer weg te denken. Ook artsen maakten er, voordat dit aan banden werd gelegd, in toenemende mate gebruik van omdat het een handige manier is om meerdere mensen snel van relevante informatie te voorzien. Zeker bij complexe operaties kan dit van levensbelang zijn. Zoals onlangs bleek bij een dubbele transplantatie in het Universitair Medisch Centrum Groningen waarbij de vijftien artsen via WhatsApp alle informatie tot hun beschikking hadden.

Gegevens op straat

Vooral de veiligheid van de privacy van de patiënt is een grote zorg. De gegevens kunnen zomaar op straat komen te liggen. Eerder gold de afspraak dat informatie alleen gedeeld mag worden als hieruit niet is op te maken wie de patiënt is. Maar waterdicht is dit niet. Oud-vaatchirurg Hans Flu buigt zich daarom over het ontwikkelen van een nieuwe app, MDLinking. De uitwisseling van informatie via deze app is veilig door het versleutelen van data, het beveiligen van de informatie middels wachtwoorden en door de mogelijkheid om in te plannen wanneer de informatie vernietigd kan worden. De verwachting is dat de app in mei 2016 gelanceerd wordt.

Meer behoefte

Er is een grote behoefte aan een mogelijkheid om informatie uit te wisselen. Alec Behrens, medeoprichter van MDLinking, geeft aan dat 97% van de Nederlandse artsen WhatsApp gebruikte. Er zijn dan ook meerdere partijen die zich in deze hoek begeven. Ook vanuit gemeenten ziet men het nut van een app die men zelf wil ontwikkelen. Zo hoopt men sneller contact te kunnen zoeken met specifieke hulpverleners in plaats van in lijstjes en kaartenboeken te moeten zoeken. Judith de Hoog, initiatiefnemer van de app, geeft aan dat het van belang is dat de informatie specifiek en actueel is. Eerst doorverwezen worden naar algemene nummers dat kost te veel tijd. Ook hier is veiligheid een belangrijk issue. Zeker omdat het ministerie van Veiligheid en Justitie interesse heeft getoond.

De komende tijd zal door alle ontwikkelingen voor medisch personeel steeds makkelijk worden om op een veilige manier snel gegevens met elkaar te delen. Ook zorgverlener en cliënt kunnen elkaar hierdoor steeds beter vinden. Dankzij deze initiatieven is het mogelijk om de zorgverlening te verbeteren.