Home / Behandelingen / Patiënten zelf aan de slag met hun dossier

 

Patienten eigen dossier

De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) wil graag dat patiënten in 2018 hun eigen dossier kunnen downloaden. Ook is het de bedoeling dat er in 2020 een patiëntenportaal ingericht wordt. Dit staat in het rapport Zorg voor 2020 dat NVZ-voorzitster Yvonne van Rooy heeft overhandigd aan minister Schippers van Volksgezondheid.

Mogelijkheden portaal

Via het portaal zouden patiënten onder andere de mogelijkheid moeten hebben om:

 • laboratoriumuitslagen op te vragen;
 • contactgegevens aan te passen;
 • afspraken in te plannen.

Negen strategische thema’s

Hiervoor zijn grote investeringen in ICT nodig. Dit onderwerp en het belang van toegankelijkheid voor de patiënt zijn dan ook terug te vinden in de negen thema’s in het document Zorg voor 2020 van de NVZ dat hun strategie voor de komende jaren weergeeft.

De negen thema’s:

 1. De patiënt als partner
 2. ICT zorgt met u mee
 3. Iedereen zijn eigen medicijn
 4. Meer inzicht met minder registratie
 5. Van ziekenhuis naar kennisinstelling
 6. Investeren in duurzaamheid
 7. Van stand-alone naar regionaal netwerk
 8. Van Brick naar Clicks (in plaats van investeren in stenen, wordt geïnvesteerd in ICT: clicks)
 9. Van baan naar loopbaan (medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal)

Wennen

Uit eerdere ervaringen blijkt dat het niet vanzelf gaat dat medisch personeel en patiënten een portaal gebruiken. Dit moet gestimuleerd worden zodat het langzaam een gewoonte wordt. Artsen zullen in eerste instantie ook nadelen ervaren: zij moeten hun taalgebruik in dossiers aan de patiënt aanpassen en verliezen daardoor een stuk van hun vrijheid. En zij zullen ervaren dat zij meer vragen krijgen nu de patiënt meer informatie heeft. Dit is meteen een van de grote voordelen voor patiënten: zij kunnen rustig alle informatie raadplegen en hierdoor meer inzicht krijgen in de informatie die ze nog nodig hebben. Daarnaast voelen patiënten zich meer betrokken bij de behandeling en hebben ze het gevoel dat ze meer zelf in de hand hebben. Doordat patiënten zelf vragenformulieren kunnen invullen, zal het portaal medisch personeel meer tijdwinst opleveren. Dit zal een belangrijke stimulans zijn voor personeel om de patiënten steeds meer te wijzen op het bestaan van een portaal.