RivmMet de komst van nieuwe medische technologieën begin deze eeuw is de zorg steeds beter en sneller in staat om diagnoses te stellen, betere behandeling te bieden en steeds meer complexe lichaamsfuncties te ondersteunen of te vervangen. Medische technologie klinkt heel breed en dat is het ook. Van röntgenapparatuur tot MRI-scanners en rolstoelen naar een donorhuid en gekweekte cellen. Tegenwoordig is het allemaal mogelijk. Apparaten moeten allemaal veilig zijn en goed werken. Niet alleen in het ziekenhuis, maar ook thuis, aangezien medische hulpmiddelen daar ook steeds vaker zijn te vinden.

RIVM

Nieuwe apparatuur brengt vooruitgang, maar risico’s zijn bijna niet te vermijden. Deze moeten zo goed mogelijk worden ingeperkt en beheerst om de veiligheid van patiënten te garanderen. Niet alleen dat, maar nieuwe technologie leidt vaak ook tot veel ethische, maatschappelijke en economische vragen. Het elektronisch  patiëntendossier (nu: Landelijk Schakelpunt) bijvoorbeeld, is dat veilig genoeg? Is het gevoelig voor hackers? Allemaal vragen en ontwikkelingen waar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zich mee bemoeit. Het instituut geeft advies aan het beleid, de regelgeving en het toezicht, op basis van literatuurstudies, enquêtes en beoordelingen van fabrikantendossiers die zij af- en doornemen. Het ministerie van VWS en de Inspectie voor de gezondheidszorg vragen het RIVM vaak om inventarisaties van nieuwe ontwikkelingen.